Imprimir Cerrar ventana
Hemeroteca Administraciones Públicas Revistas de instituciones IECAT Miscel·lània Litúrgica Catalana Els Fragments del Sacramentari de Sant Boi de Lluçanès (Vic. Bib. Espisc., Frag I/6)

Els Fragments del Sacramentari de Sant Boi de Lluçanès (Vic. Bib. Espisc., Frag I/6)
Gros i Pujol, Miquel dels Sants

"Els disset folis del manuscrit Vic, Bib. Episc., frag. I/6 són les restes d’un sacramentari de tipus gregorià mixt, procedents de la parròquia de Sant Boi de Lluçanès. Foren escrites en l’últim quart del segle X, però, al segon quart del segle XII s’hi feren esmenes adaptant el seu cànon als models d’aquest segle. En això rau la seva singularitat"


Ficheros multimedia:
Abrir fichero de Acrobat Reader
ARTÍCULO
Acrobat Reader (PDF)
3587 Kb© CÍRCULO ROMÁNICO