Imprimir Cerrar ventana
Hemeroteca Publicaciones Universitarias UAB Locus Amoenus Sant Tomàs Becket i el programa iconogràfic de les pintures murals de Santa Maria de Terrassa

Sant Tomàs Becket i el programa iconogràfic de les pintures murals de Santa Maria de Terrassa
Guàrdia, Milagros

L'anàlisi del programa iconogràfic de les pintures romàniques de Terrassa parteix de la filiació d'una de les escenes més rellevants, la mort de Becket, respecte dels models establerts a la catedral de Canterbury en les dues darreres dècades del segle XII i dels tituli que es traslladen a les inscripcions pintades a Santa Maria.


Ficheros multimedia:
Abrir fichero de Acrobat Reader
Pulsar aquí para descargar
Acrobat Reader (PDF)
2909 Kb© CÍRCULO ROMÁNICO