Usuario     Contraseña  
 
Buscador  Ayuda del Buscador
NECESITA SABER - NEEDS TO KNOW
Arte Románico - Romanes Romanik Romanesque
Mundo Románico
Estética románica
Simbolismo e Iconografía
Sincretismos e Influencias
Filosofía y Teología
Investigación
REPORTAJES
PARA SABER MÁS - TO LEARN MORE
Firmas Destacadas
Hemeroteca
Enlaces - Links
BANCO DE FOTOS - PHOTOS BANK
Lugares Románicos (Places Sites)
Fuentes del Arte Románico
Museos
Exposiciones Temporales
Miniaturas (Sólo Usuarios Registrados)


Contadores
Visitantes última semana: 8714
Reducir tipografía Aumentar tipografía Versión imprimir
PARA SABER MÁS - TO LEARN MORE Hemeroteca Administraciones Públicas Revistas de instituciones IECAT Miscel·lània Litúrgica Catalana

Los enlaces de este apartado tardan en descargarse.


Les pintures murals romàniques de Sant Martí Sescorts
... [Ver +]


Reconstrució parcial d´un homiliari catalanonarbonés del segle IX-X
... [Ver +]


Un Homiliari i una col.lecció homilètica carolingis, copiats a l´entorn de l´any 900
... [Ver +]


Narbona y la romanización litúrgica de las iglesias de Aragón
... [Ver +]


La Signatura i una altra inscripció inèdita al frontal romànic de Cardet
... [Ver +]


La Penetración de la tradición litúrgica catalano-narbonense en el obispado de Palencia en el siglo XI
... [Ver +]


La Representació dels profetes en la pintura romànica catalana
... [Ver +]


Dos supervivientes visigóticos (Zamora, AHP, fragmentos 15 y 202)
... [Ver +]


Els Fragments del sacramentari Vic, Museu Episcopal, Frag. 1/8
... [Ver +]


Martyrologium Adonis. Notes necrològiques marginals
... [Ver +]


Elements orientals en la litúrgia visigòtica
... [Ver +]


Unes Oracions del segle VII amb destí a Tarragona
... [Ver +]


El "Liber Misticus" de San Millán de la Cogolla -Madrid, Real Academia de la Historia, Aemil. 30"
... [Ver +]


Les Homélies pour la dédicace de la collection de Luculentius et du Parisinus 3829
... [Ver +]


El Sacramentario de San Félix de Gerona
... [Ver +]


Nous fragments de sacramentaris catalans
... [Ver +]


A propòsit del manuscrit llatí 3806 de la Biblioteca Nacional de París: Un homiliari de Vilabertran
... [Ver +]


Sobre el trasllat de relíquies de Sant Cugat a Alsàcia i a Sant Denís, a prop de París, en època carolíngia

L"ar ticle tracta d"un trasllat de relíquies de sant Cugat a Leberau (Alsàcia), del qual es té notícia pel testament de Fulrad (777), gran conseller de carolingis i abat de Sant Denís, que les llegà a l"abadia parisenca, on el màrtir tingué un altar dedicat vora el de Santa Maria. Es revisen les teories que intenten explicar com les hauria pogut obtenir i, també, l"aparició del màrtir en les fonts litúrgiques de l"època. Se"n dedueix que ... [Ver +]


Les Pintures romàniques de l'antiga capella del castell d'Orcau
... [Ver +]


L'Escultor Arnau Cadell i el claustre de la Seu de Girona
... [Ver +]


Sobre el drama pasqual a la seu romànica de Girona : arquitectura i litúrgia
... [Ver +]


El Pontifical romà de Vic -Vic, Arx. Cap. ms. 103 (XCIII)-
... [Ver +]


El Pobre Llàtzer i el si d'Abraham en l'art monumental de la Catalunya romànica
... [Ver +]


Note sur le baptême par immersion unique en Hispanie
... [Ver +]


Una Recensió del segle XI de les homilies sobre les epístoles estivals de l'Homiliari dit de <i>Luculenti(us)</i>, testimoniada en els homiliaris de l'ofici del Monestir de Serrateix i de la canònica de Solsona
... [Ver +]


L'Eucaristia en els dipòsits e relíquies per a la consagració dels altars hispànics d'època visigòtica
... [Ver +]


The Holy Land Ampulla of Sant Pere de Casserres - a Liturgical and Art-Historical interpretation
... [Ver +]


Les Pintures romàniques de Sorpe, noves interpretacions
... [Ver +]


El Llibre místic de Sant Romà de les Bons (Andorra)
... [Ver +]


El "Breviarum de Musica" i els "Versus Monocordi" del monjo Oliba de Ripoll
... [Ver +]


An early rule for canons regular from Santa Maria de l'Estany
... [Ver +]


Liturgical aspects in the depiction of the sin and the annunciation in Santa Maria de Barberà del Vallès
... [Ver +]


Una inscripció musiva amb el Salm LIII procedent de Thelepte. Un petit testimoni de la litúrgia africana de l'antiguitat / Godoy Fernández, Cristina
... [Ver +]


The Bathing of the infant Jesus in the Jordan River and his Baptism in a font: a mutual iconographic borrowing in Medieval Art
... [Ver +]


From Creation to Salvation in the Girona Embroidery
... [Ver +]


De Col·lectes sàlmiques a oracions d'antífones : primers testimonis de l'evolució de l'any litúrgic a l'ofici catedral hispànic : la tradició A / Bayés, Gabriel
... [Ver +]


El Necrologi de Sant Miquel d'Escornalbou (Nova YorK, Hispanic Society of America, ms. B2715) / Gros i Pujol, Miquel dels Sants / Sutherland, Bobbi

"De l’antiga biblioteca del monestir de canonges agustinians de Sant Miquel d’Escornalbou, al Baix Camp de Tarragona, fundat pel rei Alfons I el Cast l’any 1162, només es conserva el manuscrit B2715 de la Hispanic Society of America de Nova York. És un martirologi d‘Usuard, precedit del necrologi que aquí es publica. Aquest text, iniciat en els anys 1196-1199, és una font imprescindible per a conèixer la història de la comunitat canonical que li donà vida"

...
[Ver +]


Els Fragments del Sacramentari de Sant Boi de Lluçanès (Vic. Bib. Espisc., Frag I/6)

"Els disset folis del manuscrit Vic, Bib. Episc., frag. I/6 són les restes d’un sacramentari de tipus gregorià mixt, procedents de la parròquia de Sant Boi de Lluçanès. Foren escrites en l’últim quart del segle X, però, al segon quart del segle XII s’hi feren esmenes adaptant el seu cànon als models d’aquest segle. En això rau la seva singularitat"

...
[Ver +]


CENTRO DE ESTUDIOS CÍRCULO ROMÁNICO
Presentación
Manifiesto Románico
Memoria de Actividades (Curso 2013- 2014)
Conferencias
Fueron Portada
Foro Antiguo
Panel de Conferenciantes y Ponentes de Seminarios
Notas de Prensa y Convocatorias Recibidas
Rincón del Usuario
ROMÁNICO PARA NIÑOS
ORGANIZACIÓN
Quiénes Somos
ENCUESTA DE CALIDAD
Colabora con Nosotros
VIAJES ROMANICOS - TRAVELS
Los viajes del Círculo Románico
Rutas recomendadas
Senderos del Románico
Información Auxiliar
Suscríbete al Boletín de Círculo Románico
      LIBRO DE VISITAS       RECONOCIMIENTOS       ENTIDADES AMIGAS       MAPA DEL SITIO
© CÍRCULO ROMÁNICO